Sena Pet

Üretim

Üretim

process
nasıl çalışıyor?

Geri Dönüşüm Döngüsü

Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.

1
Kullanıcı

geri kazanılabilir atıkları ayırır.

4
Yeni Malzeme

ekonomiye geri kazandırılır.

2
Belediye

düzenli olarak belirlenen noktalardan toplar.

3
Endüstri

çeşitli alanlarda değerlendirir.