Sena Pet

Manufacture

Manufacture

process
How does it work?

Recycling Cycle

Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.

1
User

geri kazanılabilir atıkları ayırır.

4
New Material

ekonomiye geri kazandırılır.

2
Municipality

düzenli olarak belirlenen noktalardan toplar.

3
Industry

çeşitli alanlarda değerlendirir.